تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال) احواز اشغالی

هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال) احواز اشغالی

هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر قوماط(سبع اتلال) احواز اشغالی جلوی درب ساختمان نماینده نظامی دزد وفاسد رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی
۲۴ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply

Share This