تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / آزادى زندانی عقیدتی <<اهل سنت>>مسلم زغيبى شهر تستر احواز اشغالی با قرار وثيقه ۳ ميليارد ريال

آزادى زندانی عقیدتی <<اهل سنت>>مسلم زغيبى شهر تستر احواز اشغالی با قرار وثيقه ۳ ميليارد ريال

آزادى چند تن از زندانيان عقیدتی <<اهل سنت>> احوازی با قرار وثيقه

مسلم زغيبی فرزند طعمه،صاحب كراسی وحسين عگبی از اهالى شهر تستر احواز اشغالی بعد از دو سال در بلاتكليفى در زندان تستر احواز اشغالی با قرار وثيقه ۳ ميليارد ريال براى هر كدام از آنها تا صدور حكم آزاد شدند.

اين سه فعال عرب به همراه شمارى از هموطنان عرب احوازی اهل سنت در ۶ مهرماه ۱۳۹۷ به دليل تغيير مذهب و فعاليت در اين حوزه توسط اداره اطلاعات رژیم اشغالگر ایران بازداشت شدند. در <<دادگاه انقلاب>> رژیم اشغالگر ایران اين افراد به اتهام تبليغ و نشر <<وهابيت>> محاكمه شدند و تا كنون حكمى براى آنها صادر نشده است.

منابع حقوق بشر مى گويند؛ بيش از ۱۰ نفر از جوانان اهل سنت هم اكنون در زندان تستر احواز اشغالی در بلاتكليفى بسر مى بردند و با تبعيض و خشونت در زندان با آنها برخورد مى شود.

<<اتهام تبليغ و نشر وهابيت>> اتهامى است كه در ساله هاى اخير <<دادگاه انقلاب>> ونهادهاى امنيتى رژیم اشغالگر ایران بر عليه افرادى كه مذهبشان را تغيير داده اند، استفاده مى شود.
۲۳ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This