Home / جغرافياي ايران جعلي / نصب بنر اعتراضی در کرمانشاه کردستان اشغالی توسط اهالی محل

نصب بنر اعتراضی در کرمانشاه کردستان اشغالی توسط اهالی محل

امروز اهالی محله باغنی کرمانشاه کردستان اشغالی در اعتراض به شهرداردزد وفاسد ومزدور رژیم اشغالگر ایران ، بنری بزرگ
با مضمون کارهایی که بایستی شهرداری انجام می‌داد ولی انجام نداده است، نصب کرده‌اند.
۲۶ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This