تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تیتر روزنامه همشهری با اشاره به مصادره زمین های احوازی ها توسط شرکت‌های غارتگردولتی: احواز شهر بی زمین!

تیتر روزنامه همشهری با اشاره به مصادره زمین های احوازی ها توسط شرکت‌های غارتگردولتی: احواز شهر بی زمین!

تیتر روزنامه همشهری با اشاره به مصادره زمین های احوازی ها توسط شرکت‌های غارتگردولتی: احواز شهر بی زمین!
تمامی احواز العربیه اشغالی از سال 1925 میلادی توسط ایران اشغالگر به اشغال نظامی درآمده است.


فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This