تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سه تصوير از ضرب وشتم يك مرد سالمندعرب از اهالى #روستاى_ ابو نخیلات احواز پایتخت توسط نیروهای اجرائيات شهردارى و نيروى امنیتی رژیم اشغالگر ایران در احواز پایتخت

سه تصوير از ضرب وشتم يك مرد سالمندعرب از اهالى #روستاى_ ابو نخیلات احواز پایتخت توسط نیروهای اجرائيات شهردارى و نيروى امنیتی رژیم اشغالگر ایران در احواز پایتخت

 

اجرائيات شهردارى احواز پایتخت به همراه نيروى انتظامى رژیم اشغالگر ایران براى تخريب منازل اهالى #روستاى_ابو نخیلات به روستا هجوم مى برند اما با مقاومت مردم روستا مواجه مى شوند. در گوشه اى از اين درگيرى افراد اجرائيات همچون مزدوران «سبزعلى و حسين تقدسى» به يك شهروند عرب حمله و او را به شکل وحشیانه ای مورد ضرب وشتم قرار میدهند.

ابوعلى در تصوير سوم و بعد از اينكه لباسهايش را عوض مى كند، ضرب وشتم اين جنايتكاران رژیم اشغالگر ایران را شرح مى دهد.

دیر نیست روز حسابرسی مزدوران رژیم اشغالگر ایران در احواز اشغالی
۳۱ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

ضرب وشتم مرد سالمندعرب از اهالى روستاى ابو نخیلات احواز پایتخت توسط نيروى امنیتی رژیم اشغالگر ایران

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vynjXoA0Ec4&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=EW3cLQxzTc8&feature=youtu.be

 

About Admin

Leave a Reply

Share This