تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / چرا از جنایتکاران رژیم اشغالگر ایران طلب بخشش میکنید؟

چرا از جنایتکاران رژیم اشغالگر ایران طلب بخشش میکنید؟

رئیس مجلس رژیم اشغالگر ایران قالیباف<< خالیباف>> دزد وفاسد به احواز اشغالی سفر کرده است و برخی از او طلب رسیدگی و بخشش میکنند!

هنوز خون فرزندانمان زیر خاک خفته خشک نشده هنوز زخم فرزندانمان زیر شکنجه ماموران رژیم اشغالگر ایران در زندانها التیام نبخشیده هنوز جای زخم ابوعلی از ضرب وشتم برتنش است هنوز جای گلوله ساچمه ای بر تن فرزندانمان است هنوز جای سیلی بر گونه های کودکان و دختران وزنان روستای << ابونخیلات>> است

چرا فراموشکارید؟

چرا از دشمن ۹۶ ساله خود(رژیم اشغالگر نژادپرست فارس) ومزدورانش طلب بخشش میکنید‌؟
۲ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply