Home / جغرافياي ايران جعلي / یکی از معترضان به عفو بین‌الملل گفته است که مأموران(رژیم اشغالگر ایران) دو بار او را با اعدام نمایشی شکنجه داده‌اند

یکی از معترضان به عفو بین‌الملل گفته است که مأموران(رژیم اشغالگر ایران) دو بار او را با اعدام نمایشی شکنجه داده‌اند

یکی از معترضان به عفو بین‌الملل گفته است که مأموران(رژیم اشغالگر ایران) دو بار او را با اعدام نمایشی شکنجه داده‌اند. یک بار، حدود ساعت چهار صبح، او را به حیاط برده و کیسه‌ای روی سرش کشیده بودند و وادارش کرده بودند روی یک چهارپایه بایستد.

مأموران گفته بودند که او «مرتد» و «لیدر اغتشاشات» بوده و حکم‌اش اعدام است و وانمود کرده بودند که در دادگاهی به اعدام محکوم شده است. سپس طنابی دور گردن‌اش انداخته، و به تقلید از شیوه‌ دار زدن درایران (رژیم اشغالگر ایران)، چهارپایه را از زیر پای او کشیده بودند، اما نحوه چیدمان به شکلی بود که او به جای آویزان شدن روی روی زمین بیافتد.
چند روز بعد، وقت سحر، مأموران او را به حیاط برده و وادارش کرده بودند زانو بزند، چشم‌بندش را برداشته بودند، و اسلحه خالی را روی پیشانی‌اش گذاشته و ماشه را کشیده بودند.
۳ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply