تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / وضعيت زندگى مردم <<شهرك ياسر>> شهرستان عميديه احواز اشغالی در سایه رژیم اشغالگر وفاشیسم فارس

وضعيت زندگى مردم <<شهرك ياسر>> شهرستان عميديه احواز اشغالی در سایه رژیم اشغالگر وفاشیسم فارس

در چند مترى اين مردم شركت هاى نفت و گاز و پتروشيمى متعددى وجود دارد اما منطقه آنان بدون امكانات و از محروميت و بيكارى رنج مى برند.
۴ سپتامبر ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply