الاحوازجغرافياي ايران جعلي

( سياست پوسيده ي نظام و عمليات فريب جوانان احوازي )

علي طباطبايي

 

نزديك به يك قرن است كه نظام هاي اشغالگر، شديدترين و خطرناك ترين سياست هاي خود را بر سر احواز و مردم مظلوم الأحواز اشغالي وارد ساخته و با اينكه احواز داراي معادن غني و ثروت هاي هنگفتي مانند نفت و گاز، رودهاي پرآب و زمين هاي حاصلخيز و … است اما مردم الأحواز، در اسفناك ترين وضع ممكن بسر ميبرند.بيشترين آسيب ها را نسل جوان احوازي متحمل شده است نسلي كه به سبب سياست هاي استعماري نظام ترور، در تمناي يك زندگي بسيار ساده و در خواب لقمه ناني هستند كه شب را تا صبح با گرسنگي نگذرانند و اين نهايت رفتار خفت بار نظام آخوندي است.
تمامي صاحب منصبان و افراد داراي پست هاي كليدي در احواز اشغالي غير بومي هستند و استخدام هاي آن ها نيز فقط از ميان نيروهاي وارداتي و غير بومي است كه با اين هدف، دموگرافيك منطقه الأحواز را تغيير دهند و عرب هاي احوازي را به سمت حاشيه بكشانند و نيروهاي غيربومي را در شهرك هاي از پيش ساخته شده سكني دهند. مسؤلين غير بومي و فارس مسلك اجازه ي كار به عرب ها را به هيچ وجه نميدهند و احواز را به طور كامل به استثمار خود در آورده اند و ارجحيت را به نيروهاي وارداتي نيروهاي غير بومي ميدهند و بيشترين بي توجهي به ساكنان بومي منطقه ميشود.
با وجود صنايع و كارخانه هاي فراوان و فعال از استخدام نيروهاي عرب، خودداري مي شود و عرب ها را از حق كسلم خود محروم مي نمايند. در صورت اعتراض جوانان عرب به عدم بكارگيري و عدم اشتغال، كه حق طبيعي هر انسان است، به بدترين و خشن ترين شكل ممكن با آنان برخورد نظامي و اطلاعاتي ميشود و پس از شكنجه و سلاخي راهي زندان هاي مخوف نظام اشغالگر مي شوند.
مسؤلان نظامي غير بومي احواز اشغالي از انجام هر گونه اقدامي در جهت سلطه ي بيشتر نظام ترور و قلع و قمع بر ثروت هاي گرانبهاي احواز فروگذار نبوده و نيستند و براي اثبات جايگاه خود به مسؤلان نظام، از انجام هر جنايتي چشم پوشي نمي كنند.
جديدترين اقدامي كه نظام اشغالگر در جهت استحاله ي نيروي پرتوان جوانان عرب احوازي و همچنين كاشت بذر نااميدي در دل آنان و ايجاد رعب و وحشت،به كار گرفته است، اينست كه شخص يا اشخاصي مجهول الهويه با جوانان عرب احوازي و جوياي كار، تماس تلفني مي گيرد و با دادن وعده هاي وسوسه انگيز و فريب دهنده، مانند حقوق عالي، مزاياي باورنكردني، محل اقامت مناسب و … جوانان عرب را به شهرهاي مركزي و فارس نشين مي كشانند اما به محض رسيدن اين افراد در دام اين سيستم تروريستي، ناپديد ميشوند بطوري كه خانواده ها از وضعيت فرزندانشان پس از گذشت مدت ها، بي خبر مي مانند.
اين موسسات تروريستي با قصد و هماهنگي كامل با نظام اشغالگر به انجام اين امور مي پردازد.این سیستم وشیادان آن طعمه های خود را ازمیان جوانان بیکار و جویای آینده اي بهتر و زندگي سالمتر، با وعده وعيدهاي های واهی و غیر قابل اجرا اما اغوا كننده شکار می کنند و خانواده هاي احوازي را داغدار مي كنند.
گمشدگان و فريب خوردگان جوياي رزق و روزی حلال، در الاحواز اشغالی کم نیستند و اهالی آنها نسبت به اختفای جوانان شان، هيچ گونه راه حلی در پیش رو ندارند. خانواده ها میگویند شاید آنان را در کارهای اجباری در نیروگاههای اتمي برده اند و يا شاید برای جنگ به سوریه فرستاده شدند و يا اسير باندهاي قاچاق اعضاي انسان شده اند و صدها احتمال و حدس و گمان دیگر.
از بین این جوانان جویای کار میتوان از جمیل غزی فرزند محسن ساكن منطقه پاستوریزه (زرقان ) احواز نام برد که چندین سال قبل به این نحو ناپدید شده و تا بحال خبری از وی نرسيده است.
جوانان پر توان احوازي كه همت نمودند و پس از مشقت هاي طاقت فرسا و فشار مالي مضاعف بر خانواده ها موفق به كسب مدرك تحصيلي شده اند و با وجود گذر از تمام فيلترهاي نظام تروريستي مي خواهند توان خود را صرف كار نمايند اما نبود فرصت هاي شغلي مناسب و همچنين تبعيض نژادي، سبب سرخوردگي و نااميدي جوانان به محيط زندگي خود در احواز شده كه براي فرار از اين حالت، مترصد هر فرصتي ميشوند تا شرمنده ي خود و خانواده شان نشوند و بخاطر همين ساده لوحي و اعتماد واهي، لقمه ي آساني براي طرح هاي تروريستي استحاله جوانان عرب احوازي مي شوند.عده ي بسياري از اين اين جوانان بدليل بلاتكليفي و افسردگي شديد حاصل از اين رفتار نظام تروريستي، دست به خودكشي ميزند و آينده خود و خانواده و جامعه ي احوازي را سياه و تاريك مي نمايند.
در هيچ جاي دنيا نظامي را سراغ نداريم كه آستانه ي ظلم را به بيشترين حد خود رسانيده باشد و بي تفاوت از بين همه چيز بگذرد.
مردم احواز را جز خداوند متعال، فريادرسي نيست چون طرح هاي تروريستي اين نظام بيرحم، تمامي ندارد.
در نهایت امر از کلیه عزیزانی که مایل به کار در دیگر استان ها و شهرهاي جغرافياي جعلي موسوم به ایران اشغالگر هستند توصيه اكيد مي شود تا کمال دقت را داشته باشند تا دیگر شاهد فريب جوانان غيرتمند احوازي و افتادن در دام این سیستم های تقلبی،خطرناک و تروريستي نباشيم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا