الاحوازجغرافياي ايران جعليجهانملل تحت ستم

ادعاهای جدید روحانی: رشد اقتصادی هیچ کشوری قابل مقایسه با ما نیست

رشد اقتصادی ما غیر نفت، در سه ماه اول کرونا منهای ۱.۷ دهم است

معجزه ملت این است که در سه ماه اول کرونا که تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود، رشد اقتصادی ما غیر نفت، منهای ۱.۷ دهم است. در دنیا منهای ۱۳، ۱۵، ۱۴، ۲۰ و … است.
خیلی کم پیدا می کنید کشوری که رشد اقتصادی آنها را بتوان با ما تطبیق داد.
کار عظیم و بزرگی صورت گرفته، رشد ما در کشاورزی حتی در آن ماه های سخت هم مثبت است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا