تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سهام عدالت ۲۰میلیون نفر چپاول شده است

سهام عدالت ۲۰میلیون نفر چپاول شده است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع و فساد خامنه‌ای در جریان جنگ باندها فاش کرد که سهام عدالت ۲۰میلیون نفر کسانی که مشمول دریافت این سهام بوده‌اند غارت شده است.

وی گفت: «اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده‌هایی رسیدیم که خیلی ناراحت‌کننده است. حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همین‌طور این را می‌توان ادامه داد. ۲۰میلیون نفر از افراد ۶دهک جامعه که نمونه‌یی را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند».

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply