تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ترکمانچای_چینی

ترکمانچای_چینی

صفحە فارسی وزارت خارجە آمریکا:
ظریف می گوید که هیچ جنبه پنهانی درباره معامله با #چین وجود ندارد. واقعا؟

#ترکمنچای_دوم تنها خیانت به مردم و ملت‌های غیرفارس تحت اشغال ایران با بخشیدن سرمایه های ملی آنها به چین نیست. بدتر از آن، چیزی است که چین در عوض به ایران اشغالگر می دهد: “سانسور سایبری و تاریکی دیجیتالی”.
پس از ناکامی رژیم در «بومی سازی اینترنت»، حزب کمونیستی چین در صدد کمک به رژیم جهت محدود سازی اینترنت در ازای «مبلغ ناچیزی» می باشد. مردم(و ملل غیرفارس تحت اشغال) ایران نیز همانند مردم چین ارتباط اینترنتی واقعی با بقیه جهان را از دست خواهند داد و تنها مجاز به دیدن آنچه که رژيم اجازه به آن می دهد، خواهند بود. اینترنت واقعی تنها در دسترس مقامات انگشت شماری مانند خامنه‌ای خائن و ظریف کثیف خواهد بود تا آنها بتوانند جنگ روانی ‌خود را توسط توییتر در خارج از جغرافیای سیاسی موسوم به ایران انتشار دهند.

چین بار دیگر در حال ساختن دیوار بزرگی است ؛ این بار دور #ایران در فضای مجازی و با دعای خیر روحانیون کثیف ایران.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This