تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضى کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی خورموسى

تجمع اعتراضى کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی خورموسى

کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی خورموسى احواز اشغالی در اعتراض به تصمیم هلدینگ خلیج عربی مبنی بر انتقال آنها به شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر معشور احواز اشغالی تجمع کردند.
۶ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This