Home / دیدگاه‌ها / فاشيسم آخوندي و الأحواز اشغالي

فاشيسم آخوندي و الأحواز اشغالي

نظام تروريست ملاها، به سركردگي خامنه اي ولي سفيه و سپاه خونريز، ظالمانه ترين طرح هاي خود را در جهت تسلط و استثمار ثروت هاي احواز روا داشتند و مردم احواز سبب همين پروژه هاي تروريستي نظام، بيش از پيش گرسنه تر و فقيرتر شدند.تا جايي كه بيشترين آمار بيكاري به احواز آن هم طبق آمار خود متوليان امر نظام، اختصاص دارد.
با عنايت به وجود نفت و رودخانه هاي پر آب و زمين هاي حاصلخيز و كشاورزي پايدار در منطقه احواز اما تمام اين ثروت ها با چشم طمع و استعمارگر فارس ها،رو به نابودي نهادند و مردم الأحواز هم اكنون در بدترين وضع موجود بسر ميبرند.
مردم عرب الأحواز با صبر و مقاومت هميشگي خود در مقابل اين همه ستم ايستادگي از خود نشان دادند.و با مطالبه گري خواستار گرفتن حقوق خود هستند.
مردم الأحواز از بديهي ترين حق خود كه همانا آب شرب سالم است محروم شده اند وقاحت نظام آخوندي به حدي رسيده است كه با كمال بي توجهي به وضعيت بهداشتي، زباله هاي بيمارستاني و پساب كارخانه ها را روانه آب رودخانه نموده و اين آب بدون حتي تصفيه كامل به خانه هاي مردم الاحواز روانه ميشود و مسؤلان نامسؤل محلي نظاره گر اين عمل غير انساني و ناجوانمردانه هستند.
بی توجهي و زيان به زیر ساختهای شهری احواز مانندآب آشامیدنی وفاضلابهای شهری، نبود امکانات بیمارستانی برای بیماران احواز اشغالی که همین امر باعث تشدید بیماری كويد ۱۹ در احواز شد که بی شک این سیاست نظام آخوندی به دنبال همین امر می باشد که مردم عرب احواز را در سختیهای شدید قرار دهد تا اززمینهای آبا واجدادیشان مهاجرت نمايند وخود مالک الاحواز شوند این یک خیال فانی برای آنها خواهد بود
نظام آخوندی از هر راهی برای مهاجرت اجباري مردم احواز وسرکوب آنها استفاده میکند. اقدام اخیر این نظام دیکتاتوری كه جهت سلب زمینها وخانه های مردم ستمديده منطقه ابوالفضل صورت پذيرفت يكي از شنيع ترين عمليات نظام است. ارگاني بنام بنياد مستضعفان كه در واقع بنياد مستكبران است با حكم جعلي و با يورش نيروهاي بزدل بسبج و سپاه آنهم در روز هفتم محرم الحرام كه آزار حتي جنبده اي حرام است به خانه هاي مردم حمله و با بلدوزر سعي در تخريب خانه ها بر سر مردم گرفتند كه با مقاومت غيور مردان عرب و افشا “نمودن سياست هاي قمعي نظام در فضاي اجتماعي مواجه گرديد كه سبب عقب نشيني نظام و عوامل فريب خورده ي آن شد.
جلگه ای بودن بخش زیادی از زمینهای احواز باعث حاصل خیز بودن آن وهمچنین وجود رودخانه هایي با آب شیرین، منطقه را در مستعد کشاورزی پايدار ساخته بوداما با چپاول منابع مهم آب و انتقال آن به مركز جغرافياي موسوم به ايران و خشكيدن رودخانه ها زمين هاي كشاورزي ديگر به شوره زار تبديل شده اند. نا گفته نماند که ۸۰ درصد درآمد کشور اشغالگر ایران از چپاول نفت این منطقه الأحواز میباشد.ودر اینده ای نچندان دور تمامی این زمینها وثروات به صاحبان اصلی آنها خواهد رسید.
……….
نویسنده :رضا هلالات

About Admin

Leave a Reply

Share This