تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / جنایتی دیگر در حق کودکان کار

جنایتی دیگر در حق کودکان کار

پیدا شدن جسد ۳کودک از ۴کودک کار در شاهین‌شهر

چهارشنبه ۱۹شهریور، ۳کودک کار از ۴کودک کار گمشده شاهین‌شهر که مفقود اعلام شده بودند جسدشان در کانال آب نرسیده به آرامستان بهشت معصومه پیدا شد. ولی هنوز چهارمی پیدا نشده است.
قابل ذکر است، این ۳کودک در تقاطع چهارراه ‌کار می‌کردند که مأموران شهرداری روز جمعه گذشته آنها را به بهانه واهی زندانی می‌کنند.
مردم این کودکان کار را پیدا می‌کنند و باعث آبروریزی مأموران شهرداری می‌شود.
سپس دوشنبه گذشته این بچه‌ها مفقود اعلام می‌شوند و روز گذشته(پنجشنبه) جسد ۳نفر از آنها پیدا می‌شود و هنوز چهارمی مفقود‌الاثر است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This