تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / مسجد جامع کرمانشاه کردستان اشغالی خیابان مدرس

مسجد جامع کرمانشاه کردستان اشغالی خیابان مدرس

مرکز تجمع هسته های نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران که در آبانماه پنج هزار نیروی فعال را در این مسجد سازماندهی و فرماندهی کردند

این مرکز زیر نظر مستقیم امام جمعه <<نماینده رهبر تروریستهای جهان خامنه ای>> کرمانشاه کردستان اشغالی اداره میشود
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply