نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتصاب کارگران شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز پایتخت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق در سکوت رسانه ای

چند روزی است کارگران شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز پایتخت دراعتراض به عدم پرداخت حقوق از جمع آوری زباله ها ازسطح این شهر خودداری می کنند.
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل