الاحوازجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

فراخوان و اعلام همبستگى با ملت بلوچستان

فراخوان و اعلام همبستگى با ملت بلوچستان
وعده ما روز #جمعه
فرزندان غیور ملل تحت ستم و اشغال ایران
آزادیخواهان و مبارزان راە حق ، عدالت و آزادى

روز جمعه بیستم آبانماه برای همراهی و همگامی با خانوادەهای جانباختگان جمعەء خونین زاهدان و اعلام حمایت و همبستگی از قیام فرزندان بلوچستان علیە ستم و اشغالگری جمهوری اسلامى و همچنین تداوم قیام آزادیخواهانەء سراسری؛ ما احزاب و سازمانهای ملتهای تحت ستم و اشغال ایران؛ فرزندان بپاخواستەء همەء ملل را برای برگزاری تظاهرات همزمان در تمامی شهرها فرا میخوانیم.
با اتحاد و همبستگی خود در روز جمعە، روح شهدای خیزش سراسری ملل تحت ستم را شاد و راە آنان را تدوام بخشیم .
اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ما
تنها راە رهایی دولت ملی ما

١- حزب استقلال ازربايجان جنوبى
٢- جبهه دمكراتيك مردمى احواز
٣- پارت ازادى كوردستان PAK
٤-جنبش ١٥نيسان براى ازادى احواز
٥- جبهة دمكراتيك احواز
٦-بلوچستان ء راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان )
٧-اتحاد دمكراتيك ملى تركمنستان جنوبى ( تركمن صحرا )
۸- جنبش آزادی بلوچستان FBM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا