تازه ترین خبرها
Home / بیانه ها

بیانه ها

پیام شماره ۱
اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز به مناسبت انتفاضه گرسنگان احواز

ملل تحت اشغال ایران هم اینک در شهر های مختلف الاحواز اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه گرانی و نقض حقوق انسانی، اجتماعی، و فرهنگی به پا خواسته است .ملت عرب احواز هم اینک زیر شديدترين تدابير امنیتی از سوی اشغالگران در حال ...

Read More »

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز

درچنین روزهايی از اپریل ۱۹۲۵ ارتش ایران با هماهنگی و همکاری ارتش وقت دولت انگلیس سرزمین احواز را اشغال و دولت ملی شیخ خزعل کعبی امیر دولت احواز را سرنگون کردند. اشغالگران پس ازاشغال احواز باشیوه های وحشیانه و ضد ...

Read More »

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز  قرات بيانيه: احمد غافلى درچنین روزهايی از اپریل ۱۹۲۵ ارتش ایران با هماهنگی و همکاری ارتش وقت دولت انگلیس سرزمین احواز را ...

Read More »

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز

قرات بيانيه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز توسط رفيق جواد مزرعه در تظاهرات برلين بتاريخ 2022.04.23 اشغالگران فارس با همكاري دولت وقت انگليس و با توطئه از پيش برنامه ريزی شده شیخ خزعل ...

Read More »

جبهه دمكراتيك مردمي احواز دستگیرهای دسته جمعی فرزندان ملت عرب احواز را محکوم میکنیم .

اطلاعیهجبهه دمكراتيك مردمي احواز دستگیرهای دسته جمعی فرزندان ملت عرب احواز را محکوم میکنیم . نیروهای اشغالگر ایران همزمان با فرا رسیدن سالگرد اشغال احواز سعی در ایجاد جو رعب و ترور نموده و تعدادی از شهروندان را دستگیر نمود ...

Read More »

سی ودومین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احواز مبارک باد

جغرافیای جعلی سیاسی “ایران ” با اشغال سرزمین ملل غیرفارس بنا نهاده شده واین ملل با زور سرنیزه در اسارت “ایران”نگه داشته شده اند.اشغالگران فارس با انواع فشارهای سیاسی و فرهنگی برای نابودی این ملل و ایران سازی و فارس ...

Read More »

اطلاعیه سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

رژیم اشغالگر ایران مسئول کلیه اعمال تروریستی منطقه است.مطالعه کارنامه سیاه چهار ده رژیم اشغالگرایران چیزی جزکشتار و اعدام و زندان مبارزان راه رهائی ملل تحت اشغال و ازادیخواهان فارس درجغرافیای سیاسی موسوم به ایران نیست .عقب گرایی و جنگ ...

Read More »

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه

فرزندان دلیر ملت عرب احواز سی دو سال پیش 20 /1/1990 فرزندان دلیر احواز به منظور آزادسازی احواز از یوغ دولت اشغالگر ایران پرچم پرافتخار احواز را برافراشته و با تکیه بر نیروهای مردمی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ...

Read More »

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت 12 دسامبر 1945هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری ازربایجان جنوبی

همسنگران تورک ازربایجان جنوبیملل تحت اشغال ایران سال 1945 و در چنین روزهائی و در شرایطی که دولت اشغالگر ایران بدون حتی شلیک یک گلوله در دو جنگ جهانی اول و دوم تسلیم شده بود، ملل ازربایجان جنوبی، احواز اشغالی ...

Read More »

فراخوان جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز براي شركت در تظاهرات روز جمعه ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١

مطالبات ملت عرب الاحواز، ضد انتقال آب کارون و نهرهای دیگر احواز ودوملت بختیاری وملت لر جهت اعتراض به انتقال آب سرزمینهای خود به فلات مرکزی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران، در برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز. رژیم اشغالگر ایران با انتقال ...

Read More »