Home / دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

قیام بزرگ ١۵ آوریل ٢٠٠۵ احواز اشغالی

ناگهان اعتراضات گسترده ملت بزرگ عربی در شهر احواز پایتخت در شمال احواز اشغالی آغاز گردید. این قیام بزرگ در ١۵ آوریل ٢٠٠۵ آغاز شد و چندین هفته ادامه داشت. در ابتدا، وزارت کشور جعلی موسوم به ایران اظهار داشت ...

Read More »

نقش جوانان احوازى در قیام 15 آوریل ٢٠٠٥

جوانان در هر جامعه ای به دلیل برخورداری از استعدادهای فراوان نقش تعیین کننده و اثر گذار را در شکل گیری قیام دارند. در قیام 15 آوریل 2005 شاهد این رویداد عظیم از سوی جوانان عرب در احواز اشغالی بر ...

Read More »

قیام بزرگ 15 نیسان 2005 در الأحواز اشغالی

درطول سالهای اشغال دولت الاحواز مردم شاهد قیامهای زیادی بودند که در آن قیام، نفی و رد کردن حکومتهای مختلف ایران چه در دورهای رضا خان و پسرش و چه در زمان حکومت جمهوری اعدامی آخوندی،که در هر دوره از ...

Read More »

الاحواز از بدو اشغالگری ایران تا به امروز!

احواز، سرزمینی عربی و اشغال شده واقع در سمت شرقیِ خلیج عربی و ما بين ایران و عراق و از شمال هم مرز ما کوردستان اشغالی می‌باشد. که نزدیک به صد سال تحت اشغال نظامی و تاراج اقتصادی فرهنگی ایران ...

Read More »

چرا و چگونه‌ احواز اشغال شد ؟

احمد غافلی در اين متن سعی می‌شود که به برخی از دلایلی که منجر به اشغال احواز شده است، پرداخته شود. احواز دارای قدمتی چند هزار ساله که در طول تاریخ با اسامی و عناوین مختلفی نمایان می‌شود. احواز با ...

Read More »

“كشتارهاى جمعی رژیم اشغالگر ايران در الاحواز”

از بدو اشغال احواز توسط نظام پهلوى و نظام كنونى آخوندى دست به صدها جنايت و كشتار دست جمعى در كشور الاحواز زده اند و ميزنند، ملت الاحواز با داشتن دریایی از طلا سیاه و و زمین‌ حاصلخیز و رودهای ...

Read More »

ايستادگى تاريخى ملت عرب الأحواز

ملت مقاوم احواز براى حفظ و صيانت از نام و اصالت خود بارها در برابر نظام تروريست واشغالگر ایران واكنش نشان داده و مقاومت تاريخى خود را به ثبت رسانده است.خروش ملت الاحواز براى احقاق حقوق خود نمونه اى از ...

Read More »

قرارداد ترکمانچای چینی

دروغ‌گویی دروغ‌گویان همیشه قابل انتظار است. اما چیزی که نگران کننده است، وجود عقب‌افتاده‌های ذهنی است که چنین خزعبلاتی را باور میکنند: اگر این سند قرارداد و معاهده نیست، و تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند، قاعدتاً پس از شروع کار ...

Read More »

زبان مادری!

برای هر جغرافیا زبانی خاص وجود دارد . احمد غافلی زاده جلیعه این فیلم حاوی صحنه هایی است که کودکان متولد در کشور بریتانیا با اصالت ایرانی را نشان می‌دهد که گویا در حال یادگیری زبان مادری خود یعنی فارسی ...

Read More »

قرارداد ٢۵ ساله با چین؛ باید عزای عمومی اعلام شود

شنبه ٧ فروردین ١٤٠٠ معاهده ترکمانچای گونه‌ای که مفاد آن سرّی اعلام شده و مردم از جزئیات آن بی خبرند بین ایران اشغالگر و چین امضا شد. سال گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که اژدهای چین وارد “مجموعه کاخ ...

Read More »