جغرافياي ايران جعليجهانملل تحت ستم

اطلاعيه جمعيت عربهاى خراسان جنوبى

كشتار برادران بلوچ را محکوم میکنیم
مثل تمامی ملل ساکن ایران چندین روز است که شاهد انتشار فیلمها و اخبار تکاندهنده از جنایات ضد انسانی رژیم ستمگر وپاسداران خونخواررژیم ملاهای ایران در بلوچستان هستیم . بلوچستانی که در آن تبعیض و فقر و سیاستهای ضد انسانی نه تنها در ایران بی مانند است بلکه شاید در تمامی کشورهای منطقه در شرائط روز بی شبیه است . رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی که شاخه ای از فاشیستهای فارس را به نمایش میگزارد روزانه علیه تمامی ملل ساکن ایران با توسل به شیوهای ضد بشری و نقض حقوق بشر مرتکب جنایات مختلف میشود . این رژیم ستمگر که هر روز به شکلی حقوق بشر را زیرپا میگزارد جز فقر و فلاکت ؛ بدبختی و محروم کردن تمامی شهروندان و ملل غیر فارس از حقوق انسانی خویش و ساسیتهای توسعه طلبانه وجنگ های خانمان سوز طائفیه و دخالت در کشورهای منطقه هیچ ارمغانی برای ملل ساکن ایران در کارنامه چهل ساله خویش ندارد .
برادران بلوچ
ما برادران شما عربهای جنوب خراسان جنایت رژیم ملاهای فاشیست ایران را محکوم کرده و در اینجا اعلام میکنیم که خواهان احترام به حقوق انسانی و ملی و مذهبی ملت بلوچ و دیگر ملل غیر فارس در ایران هستیم . کما اینکه از همه روشنفکران و مدعیان حقوق بشر در ایران و خارج از آن میخواهیم که این جنایت رژیم علیه ملت مظلوم بلوچ را محکوم کرده وبا مبارزات عادلانه و انسانی ان همصدا شوند.
روح شهدای ازادی ملت بلوچ شاد
برای مجروحان شفای عاجل خواهانیم
سرنگون باد رژیم استبدادگر و فاشیستی و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران
جمعیت عربهای جنوب خراسان ( عربخانه )
پنج شنبه هفت اسفند 1339
25/فوریه 2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا