الاحوازويديوهاگزارش ها

غارت منابع الأحواز العربی اشغالی/ سرکوب اقتصادی ملت عرب

بر همگان پوشیده نیست که ایران اشغالگر بعد از اشغال نظامی الحواز العربی شروع به غارت منابع خدادادی از جمله نفت و گاز و نابودی بخش کشاورزی آن بوسیله سدسازی و غارت آب رودهای الأحواز اشغالی و سایر منابع آن کرده است.

مناطقی که دارای منابع سرشار نفت هستند و این مناطق مسکونی باشد مانند ویدئوی فوق، نه به جوانان تحصیلکرده و اهالی آن منطقه کار می‌دهند و نه امکانات رفاهی برای آنان تدارک می‌بینند.

تبعیض نژادی بر ضد ملت عرب از سال ۱۹۲۵م تاکنون اعمال می‌شود و کاملا جهت دار بوده و با نیت سوء کوچ اجباری آنها انجام می‌شود.
خشکاندن قهری زمینهای کشاورزی به بهانه وجود نفت، عدم رسیدگی به ریزگردهایی که به علت خشکاندن هور العظیم بوجود می‌آیند، عدم اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده ملت عرب در سازمانها و شرکتها، استهزاء و تمسخر زبان و فرهنگ عربی، همه و همه در راستای سیاست کثیف اسیمیلاسیون و فارسیزاسیون خطه عربی الأحواز از سوی فاشیست‌های ایرانی اشغالگر و در نهایت کوچاندن ملت عرب از سرزمین آباواجدادی اشغال شدهٔ آنها صورت میگرد.

در این ویدئو یکی از صدها مناطق احواز العربی را مشاهده میکنید که یکی از شهروندان عرب آن می‌گوید «تعداد سکنه روستای ما ۳۰۰ نفر و تعداد چاه های نفت کشف شده اطراف روستای ما ۱۳۰ حلقه چاه میباشد و تمام فرزندان ما در این روستا کمترین مدرک تحصیلی آنان لیسانس است، ولی با این وجود به ما کار نمی‌دهند و از سایر شهرها و استانهای فارس نشین نیروی کار می آورند. زمینهای کشاورزی ما و آب رودخانه ما را به بهانه تامین آب چاههای نفت خشکاندند در حالیکه آب مورد نیاز برای استخراج نفت باید از مرکز (احواز پایتخت) و بوسیله تانکرهای آب تأمین شود.

تنها راه رهایی الأحواز العربی و ملت بزرگ آن از دست ایرانی‌ها، اقدامات شدید مسلحانه و اخراج بی قیدوشرط این بیگانگان از مام میهن عربی است.

رضا فرج پور


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا