ويديوها

مقاومت مردمي احواز باري ديگر

وبا توكل بر خداوند آزادگان ونيز ايماني كه از منبع اخلاص وروح مبارزه نشأت گرفته ودر اعتراض وجواب به سياستها وجرائمي كه ازسوي اشغالگر فارس در حق اين ملت مظلوم اعمال مي شود. لوله هاي انتقال ثروت ملي نفت به داخل سرزمينهاي دشمن را در تاريخ 18/1/2017 مورد، هدف قرار داد. ودر اين راستا جوانان مبارز وملت عزيزمان را دعوت ميكنيم كه بيش از، بيش به مقاومت خود و هدف قرار دادن منافع ومصالح اشغالگر در كشور احواز تا اخراج وطرد اين دشمن ادامه دهند.  درود، بر مقاومت مردمي احواز، باد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا