تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی کارگران سبع اتلال در اعتراض به ادامه بازداشت ظالمانه نمایندگان کارگری

تجمع اعتراضی کارگران سبع اتلال در اعتراض به ادامه بازداشت ظالمانه نمایندگان کارگری

آزار و اذیت کارگران زندانی توسط مسئولین زندان قنیطره

بر اساس اخبار واصله مدیران زندان فجر قنیطره در اقلیم احواز اشغالی کارگران زندانی شرکت نیشکر قوماط در شهرستان سبع اتلال را مورد آزار و اذیت شدید قرار داده‌اند. از جمله این کارگران بارها مورد تهدیدهای مختلف قرار گرفته‌اند که در صورت ادامه اعتصاب غذای خود به انفرادی منتقل خواهند شد و یا از طرف مقامات قضایی با تشدید میزان وثیقه مواجه خواهند شد.
آزار و اذیت کارگران زندانی سبع اتلال و تحت فشار قرار دادن آنها از مصادیق بارز شکنجه است و مسئولین مزدور زندان قنیطره و مقامات جنایتکار قضائی و امنیتی در تمام این شکنجه ها شراکت دارند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This