تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تخریب کامل دیوار غربی مجموعه تاریخی آسیاب های آبی بجا مانده از تمدن “عیلام” شهر تستر در احواز اشغالی

تخریب کامل دیوار غربی مجموعه تاریخی آسیاب های آبی بجا مانده از تمدن “عیلام” شهر تستر در احواز اشغالی

در سایه عدم رسیدگی و بی تدبیری مسئولان متولی نظام اشغالگر ایران دیوار غربی سیستم آبی تاریخی مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر از تمدن بجا مانده “عیلام” در شهر تستر احواز اشغالی در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در ، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند.تخریب شده است.
این سازه‌های آبی شهر تستر احواز اشغالی به عنوان در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده‌اند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
12/11/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply

Share This