Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراضات کارگران شرکت برق

اعتراضات کارگران شرکت برق

امروز یکشنبه 21 ژوئن کارگران شرکت برق در الاحواز پایتخت بمنظور اعتراض به وضع شغلی و معیشتی اسفبار خود در این شرکت تجمع کردند.

تعداد زیادی از کارگران خواستار آن شدند که در راستای موافقت دولت(اشغالگر ایرانی) از تغییر قراردادهای کاری کوتاه مدت به قراردادهای آزاد، اقدامات و تدابیر خاص لازم برای تغییر وضعیت فعلی شرکت انجام شود.

مطابق اظهارات کارگران: طی چند ماه گذشته مقررات و قوانین جدید قراردادهای مصوبه (زیر نظر مقامات اشغالگر ایرانی)، توسط دولت برای اجرا به شرکت برق ابلاغ شده‌اند. اما مدیران شرکت مزبور تا به امروز از اجرای قوانین و مقررات جدیدی که توسط مقامات اشغالگر به تصویب رسیده‌اند، اجتناب می‌ورزند.

به دنبال این اقدامات عمدی، وعده‌های دروغین و استدلال‌های موهوم، الاحواز همه روزه شاهد بروز بسیاری از اعتراضات و تحصن ها در مناطق اشغالی خود است. این شیوه‌های عدوانی به شیوه‌ای منظم و برنامه‌ریزی شده با هدف اخراج و بیکار نمودن ملت عرب الاحواز و تغییر ترکیب جمعیتی آن صورت می‌گیرد.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

سازمان ملی دفاع از زحمتكشان الاحواز

21-06-2020

About Admin

Leave a Reply