Home / جغرافياي ايران جعلي / تهران به یک تهدید امنیتی برای رژیم اشغالگر ایران تبدیل شده است

تهران به یک تهدید امنیتی برای رژیم اشغالگر ایران تبدیل شده است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس رژیم اشغالگر ایران :

تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است؛ چه از لحاظ طبیعی و چه حمله‌های نظامی و چه نافرمانی‌های اجتماعی.
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This