Home / گزارش ها / الاحواز / کارگران اداره آب و فاضلاب بندر خور موسی احواز اشغالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و سایر معوقات مزدی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران اداره آب و فاضلاب بندر خور موسی احواز اشغالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و سایر معوقات مزدی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران ضمن توقف انجام کار و تجمع در مقابل درب ورودی این شرکت خدماتی در تشریح علت این تجمع اعتدراضی گفتند: “ما ۵ ماه حقوق عقب افتاده داریم که پرداخت نشده است.”

یکی از این کارگران این شرکت افزود: “علاوه بر عدم دریافت حقوق خود در این ماه‌های سخت، بیمه‌ی ما نیز پرداخت نشده است.”
۱۳ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply