تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / آمریکا/ اسلحه تحریم است نمی توانی بخری ….رژیم اشغالگر ایران /ما تحریم نیستیم و اسلحه می خریم

آمریکا/ اسلحه تحریم است نمی توانی بخری ….رژیم اشغالگر ایران /ما تحریم نیستیم و اسلحه می خریم

آمریکا: اسلحه تحریم است نمی توانی بخری
رژیم اشغالگر ایران : ما تحریم نیستیم و اسلحه می خریم


آمریکا: دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست می توانی بخری
رژیم اشغالگر ایران : ما تحریم هستیم و نمی توانیم دارو و تجهیزات پزشکی بخریم

بانک مرکزی رژیم اشغالگر ایران: تحریم‌های جدید آمریکا معافیت‌های دارویی را لغو نکرده است.
۱۶ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This