تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / ایران اینترنشنال، نیمه آیت ا… بی بی سی

ایران اینترنشنال، نیمه آیت ا… بی بی سی

با نگاهی بر رویکرد تلویزیون اصلاح‌ طلب و لندنی “ایران اینترنشنال” مشخصا درمیابیم که آنها نیز طرفدار گلوبالیسم هستند؛
تلویزیونی که کُلنی اصلاحطلبان است مگر میشود جدا از چپ بین الملل و گلوبالیسم باشد؟

آیت الله BBC منفور شده و دستش رو شده است، اما “ایران اینترنشنال” کوشش میکند ضمن القای اهداف خود زیاد موضع زننده نداشته باشد تا مخاطبین خود را از دست ندهد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This