الاحواز

تصاویری از قیام ملت عرب احواز اشغالی دراحواز پایتخت بر علیه رژیم جهل و جور افسار واشغالگر فارس

جوانان شجاع خیابان شهر را بستەاند و با ایجاد راهبندان وسوزاندن لاستیک مسیر عبور نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران را مختل کردەاند.

اراده واتحاد ما ( ملت عرب احواز اشغالی )رمز پیروزی بر رژیم جهل و جور وفاسد ونژادپرس واشغالگر فارس است
۹ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا