Home / جغرافياي ايران جعلي / بيانيه حزب مركزى آذربايجان در مورد بازداشت و ربودن حبيب چعب توسط وزارت اطلاعات إيران در تركيه

بيانيه حزب مركزى آذربايجان در مورد بازداشت و ربودن حبيب چعب توسط وزارت اطلاعات إيران در تركيه

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تا به امروز به کررات دست به تهدید، ترور و همچنین ربودن مخالفانش در داخل و خارج از کشور زده است. در سالهای اخیر در کنار اعدام، کشتار و دستگیریهای گسترده در داخل، شاهد افزایش موارد ربوده شدن و کشاندن مخالفان خارج از کشور به داخل هستیم. همچنین در سالهای اخیر شانتاژ، تهدید و دروغ پراکنی در خصوص فعالین سیاسی و مدنی خارج از کشور بخصوص فعالین ملیتهای غیر فارس افزایش چشم گیری داشته است.

ربوده شدن حبیب کعبی (اسیود) از رهبران جنبش مبارزه عربی آزادی‌بخش الاحواز و انتقال آن به داخل کشور آخرین نمونه از اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای ایران است. بنا به گفته نزدیکان آقای کعبی، وی در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ در سفری به استانبول در این شهر ناپدید شده است. فرضیه ربوده شدن و انتقال حبیب کعبی به داخل کشور یک ماه بعد توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفت. تصاویری که در بیانیه وزارت اطلاعات از این فعال سیاسی پخش شده است همچنین شبهاتی را در مورد محل واقعی نگهداری وی پیش کشیده است.

آقای حبیب کعبی یکی از فعالین سیاسی و رهبران عرب الاحواز است که سالیان زیادی در راستای احقاق حق تعیین سرنوشت ملل غیر فارس در ایران فعالیت کرده است. از اینرو ایشان نه تنها در میان ملت عرب که در میان همه فعالین ملل غیر فارس و معتقدین به آرمان دموکراسی مورد احترام است. با اینهمه خبر ربوده شدن حبیب کعبی در رسانه های فارسی زبان آنگونه که باید منعکس نشد. بایکوت و یا استفاده از گفتمان مرکزگرایانه و نژادپرستانه در متن اخبار و تحلیلهای مربوط به آقای کعبی نشان دهنده آنست که اپوزیسیون مرکزگرای جمهوری اسلامی ایران هیچگاه مورد اعتماد ملل غیر فارس نخواهد بود.

همانگونه که در موارد متعدد مشاهده شده است افرادی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران ربوده می شوند در حین بازجویی مورد شدیدترین شکنجه ها قرار می گیرند. همچنین اینان با خطر اعدام نیز مواجه هستند. از اینرو نگرانیها از وضعیت حبیب کعبی هر روز بیشتر می شود. به همین خاطر سکوت فعالین، گروهها و تشکیلاتهای سیاسی مخالف رژیم و هر انسان آزاده ای در مقابل این اقدام تروریستی جمهوری اسلامی ایران وضعیت حبیب کعبی را بدتر خواهد کرد.

ما به عنوان حزب مرکزی آزربایجان ربوده شدن حبیب کعبی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را مصداق بارز آدم ربایی و تروریسم دولتی می دانیم و این عمل رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم. ما معتقدیم این اعمال رژیم نشانه نقض بارز حقوق بشر و حقوق بین الملل است. از اینرو امیدواریم با میانجیگری دولتها بخصوص دولت سوئد (به خاطر شهروند بودن آقای حبیب اسیود)،ترکیه ،اتحادیه اروپا و… ،تشکیلاتهای بین المللی حقوق بشری، این فعال سیاسی عرب از چنگال رژیم جمهوری اسلامی ایران نجات یابد.

در پایان باید گفت، جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نتوانسته و نخواهد توانست با این اعمال خللی در مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ملل غیر فارس وارد کند. ما اعلام می کنیم که افراد، گروهها و تشکیلاتهای سیاسی ملل غیر فارس از اهداف این اعمال و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران آگاه است. از اینرو هر روز بیش از پیش در راستای احقاق حقوق ملل غیر فارس فعالیتهای خود را سازمان داده و تا برقراری عدالت از پای نخواهد ایستاد.

حزب مرکزی آزربایجان

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This