تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضي کارگران شاغل در پایانه خورموسی احواز اشغالی

تجمع اعتراضي کارگران شاغل در پایانه خورموسی احواز اشغالی

جمعی از کارگران شاغل در پایانه خورموسی احواز اشغالی با هدف اعتراض به بی توجهی مسئولان بی کفایت وفاسد نظام اشغالگر ایران به مطالبات صنفی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران معترض در جریان برگزاری تجمع مذکور با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به تداوم خصوصی سازی در این واحد اقتصادی ابراز کردند.

براساس گفته این کارگران روند خصوصی سازی اجرا شده در پایانه خورموسی احواز اشغالی همانند شرکت نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی با اشتباهات فاحشی صورت گرفت و امروز این کارگران با مشکلاتی همچمون عدم پرداخت حقوق ماهیانه و پرداخت نشدن حق بیمه و از همه مهمتر از حق امنیت شغلی محروم هستند.

کارگران پایانه خورموسی احواز اشغالی خواستار قطع روند خصوصی سازی در این واحد اقتصادی و بازگشت آن به بخش دولتی هستند.
۱۰ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This