Home / جغرافياي ايران جعلي / دولت ایران اشغالگر درباره وضعیت اقتصادی هم به شما دروغ می‌گوید

دولت ایران اشغالگر درباره وضعیت اقتصادی هم به شما دروغ می‌گوید

صدای کارشناسان جيره خوار وابسته به نظام هم درآمد!

فرشاد مومنی، به اصطلاح اقتصاددان جغرافیای سیاسی موسوم به ایران میگوید:
سال آینده تورم بیش از دو برابر، رقمی است که مطرح می‌کنند. سطح بیکاری واقعی بالای ۴٠ درصد است، مافیای (انگل زاده ها)واردات در درون مرزهای جعلی (موسوم به ملی) گردن تولیدکننده‌ها را می‌زند و بیش از ٧۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد و تمام دعوا و بحث بخشی از افشاگری‌های رانت زده این است که چرا به فلانی اینقدر رسیده ولی به من نرسیده است؟

در قاموس اقتصادی ایران اشغالگر، رانت، همان دزدی و سرقت است. منتها برای آبروداری نام دزدی را به رانت تغییر داده‌اند.

كاظم مياحى

مركز اطلاع رسانى رسانى جبهه دموكراتيک مردمی الاحواز

Http://WWW.ALAHWAZ.COM

‏Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This