الاحوازگزارش ها

فرزندان الاحواز يك بار ديگر حماسه ايى ملي رغم زدند

ديروز سه شنبه برابر با 14/3/2017 يك روز ملي جديد در تاريخ سياسي كشور احواز عربي به ثبت رسيد. 

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز
ديروز ملت عزيز ووطن دوست احواز ديوار خوف ورعبي كه اشغالگران در طول 91 سال انرا در كالبد انسان احواز ساختند را با حضور ملي وحماسه تاريخي خود شكاندند.
جبهه دمكراتيك مردمي احواز ديروز توانست وهمزمان با روز ملي درخت نخل با بسيج كردن نيروهاي جان بركف خود از جمله خبرنگاران ميداني توانست ضمن اثبات موجوديت وهراساندن دشمن لحظه هاي حساس وملي را از طريق خبرنگاران ميداني خود شكار وبه سمع ونظر جهانيان برساند.

ديروز، سه شنبه خبرنگاران هميشه حاضر در صحنه جبهه دمكراتيك از حضور خروشان توده هاي مختلف ملت احواز وبا لباس ملي ( دشداشه وكوفيه) در استاديوم شهيد، ياسر كه در ان مسابقه فوتبال بين استقلال احواز و تيم الخوياي قطر برگذارشد خبر دادند.

هميچنين منابع خبري افزودند كه جوانان احواز با ارسال پيام همبستگي به ديگر ملت هاي تحت اشغال رژيم تهران از جمله ملت عظيم آزربايجان جنوبي، خواستار آزادي اين ملتها از يوغ اشغالگران فارس، شدند.

همچنين منابع خبري ياد آور شدند كه جوانان ما در درون استاديوم با جشن گرفتن روز ملي درخت نخل وسرودن شعارهاي ملي وتبجيل تاريخ اين درخت كه يكي از سنبلهاي هويت ملت احواز است خواستار ازادي احواز وخروج اشغالگران از سرزمين خود شدند.

لازم به ذكر كه اشغالگران از يك هفته پيش اعلام كردند كه حضور با لباس محلي ممنوع وبا تمام كسانيكه شعارهاي مخالف قانون سر ميدهند بشدت برخورد خواهند كرد. ولي جوانان عزيز ووطن دوست احواز نه تنها به اين نوع هشدارها توجه نكردند بلكه با حضور حماسه افرين خود توانستند دشمن را به عقب نشيني وادارسازند ويك روز ملي ديگر در تاريخ سياسي اين كشور اشغال شده را به ثبت برسانند.

ابو جمانه الاحوازي

مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز
15.03.2017

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا