الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههگزارش ها

رژیم بلند پرواز و جنگ طلب دیکتاتوری و اشغالگر ايران

رژیم بلند پرواز و جنگ طلب دیکتاتوری و اشغالگر ايران 

عضو و فعال ‘ حزب جبهه دموکراتیک مردمی الاحوازهستم دود شده بودم به دنبال ازادی بیان برقراری صلح بشر وحق تعیین سرنوشت در تشکیلات سازمان حزب نام برده هستم (نوشتاری و الکترونیکی) 7ساله بودم که پدرم را بر اثر امپول اشتباهی عمدی کشتند سخت رنج دیده بودم شاهد جنایت ها و دزدی ها و بی عدالتی ها و چپاول گری سرمایه های مردم کم درامد و تحت ستم خلق عرب ، کرد٬ ترک و بلوچ بودم این نوشته ها و گفته هایم گویای حقیقت است ٩٠درصد مردم الاحواز را عرب تشکیل می دهند که نگهبانان گاز و نفت هستند و بیشترین امار قربانیان فقر و طبقه کم درامد را دارند رژیم اشغالگرحاکم بر ایران در سال جدید میلادی روزانه تولید نفت را به سه میلیون و هفتصد هزار بشکه می رساند برای دزدی هایشان خرید سلاح های پیش رفته جنگی و باج دادن به کشورهای بزرگ و صرف جنگ در کشورهای سوریه یمن و عراق می کنند رژیم ایران مخالف جایزه صلح نوبل است می گوید جنگ نعمت است برای مردم٫ رهبرخودخوانده ایران خامنه ای می گوید مردم باید انقلابی بمانند یعنی بسیجی٬ خون ریختن و حمله های تهاجمی به ضد انقلابیون٬ رهبر ایران خامنه ای می گوید باید پیکار کنید برای حمایت ازکشورهای بیگانه که خطری رژیم ایران را تهدید نکند. پسران و دختران جوان نمی توانند زندگی و ازدواج کنند به راحتی و بی کار و بی مهارت و بدون اموزش صنعت کاری در خانه ها مانده اند رژیم ایران به مردم می گوید باید روزه بگیرید در خوردو خوراک و معشیت زندگی البته برای طبقه فقیر و کم درامد امار فحشا وطلاق در ایران بسیار بالا است تبعیض در میان مردمان و عرب ستیزی در ایران راهبردها و ساختار ارکان اصل کلیدی دیکتاتوری رژیم ایران است رهبر خودخوانده ایران خامنه ای می گوید کسی می تواند ریس جمهور باشد که مادرش روحانی باشد در رژیم ایران اگر به خواسته ات توجه کنی دهان باز کنی ضد انقلاب محسوب می شوی و ما را می کشند و به کشتنمان مارک مواد مخدری و قاچاق ٬محاربه می زنند در تالا ب شادگان الاحواز پرندگان وحشی مهاجر را که برای محیط زیست و حیات وحش ثمر بخش هستند را مورد تجاوز قرارمیگیرند می کشند ودر بازار می فروشند این هم نمونه جنگ است و ما احتیاج به راه حل داریم از سازمان های حقوق بشر بین الملل در مقابل این زورگویی ها.

سيد رضا ساداتي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا