تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بلوچستانءِ راجی زرمبش اعدام چهار فعال سیاسی در الاحواز را بشدت محکوم میکند

بلوچستانءِ راجی زرمبش اعدام چهار فعال سیاسی در الاحواز را بشدت محکوم میکند

فعالان عرب الاحواز خبر دردناک اعدام جهار فعال سیاسی بنامهای جاسم حيدرى، ناصر خفاجيان، علی خسرجى و حسين سيلاوى در زندان سپيدار الاحواز توسط رژیم اشغالگر ایران امروز ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ گزارش و رسانه ای کرده اند.
رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در الاحواز، بلوچستان و نیز سراسر ایران دست به هر جنایتی زده و میزند. درست یک هفته پیش رژیم در بلوچستان دست به جنایت زد و بیش از سی بیگناه بلوچ سوختبر را بیرحمانه به رگبار بست و کشت و زخمی کرد. یکماه و اندی پیش بیش از 26 نفر بلوچ را در بلوچستان هم اعدام کرد.
رژیم با اعدام در الاحواز و بلوچستان و در سراسر ایران بنابر بیانیه گزارشگران بدون مرز، مرتکب بیشترین اعدامها در سطح جهان شده است. این اعدامها نشان از عجز و سراسیمگی رژیم و ترس از فروپاشی اش میباشد.
بلوچستانءِ راجی زرمبش اعدام چهار فعال سیاسی در الاحواز را بشدت محکوم میکند و همیشه خود را در کنار ملت مبارز عرب الاحواز می بیند. ما خواهان توقف سریع اعدام در ایران هستیم و از مردم میخواهیم تا با سرکوبگری رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران مبارزه کنند و ماشین کشتار رژیم را با سرنگونی اش، متوقف کنند.

بلوچستانءِ راجی زرمبش
۱۱ اسفند ۱۳۹۹

http://t.me/adpf25

About Admin

Leave a Reply

Share This