ب: ملل تحت ستم

حمایت از اعتراضات ملت عرب احواز

بار دیگر رژیم نژادپرست و اشغالگر ، با استفاده از امکانات دولتی ، جهت ازخود بیگانگی ملل غیر فارس و آسیمیلاسیون سیستماتیکشان ، دست به تحقیر ملت غیرتمند عرب احواز زد.
حمایت از اعتراضات بحق ملت بپاخواسته عرب احواز، وظیفه کلیه فعالان ملل غیر فارس و آزادیخواهانی است که مخالف استبداد، استثمار و آپارتاید میباشند.
ما اتحادیه استقلال گرایان آزربایجان جنوبی با اعتقاد به اشغالگربودن رژیم جنایتکار حاکم ونفی به اصطلاح اپوزیسیون و جناحهای ارتجاعی – راسیستی آن، تنها راه رهائی ملل تحت ستم زندانی بنام ایران و حتی رهائی ملت فارس از ویروس نژادپرستی و خود برتر بینی و هم زیستی مسالمت آمیز با دیگر ملل منطقه، با احترام به حق حاکمیت همدیگر را استقلال سیاسی ملتهای دربند میدانیم .
عمر نظامهای تمامیت خواه به سر آمده و باقیمانده حاکمیتهای کهنه نیز در حال فروپاشی است ، اراده پولادین ملتهای را نه با تانک و گلوله و نه با کشتار و زندانی کردن میتوان از بین برد .
استقلال خواهی ملل غیر فارس، ناقوس مرگ رژیم و حامیانش را به صدا در آورده و خونهای به ناحق ریخته شده قهرمانان و رزم آوران ترک ، عرب ، تورکمن ،بلوچ و… بشارت دهنده آزادی و استقلال حتمی آنها از چنگال رژیم نژادپرست میباشد .
بی شک همکاری و همیاری فعالان ، جهت مبارزه با راسیسم نهادینه شده و اتحاد و همدلی آنها نقطه پایانی است بر یک قرن استثمار و اشغالگری سرزمینهایمان.
ملل تحت ستم ، مبارزان را آزادی !
اگر استقلال یگانه راه رهائی است ، بی تردید سازماندهی و تشکیلات ،ابزارهای لازم جهت نیل به آن میباشند.
با پیوستن به صفوف سازمانها و احزاب سیاسی و نیز همکاری با جبهه ملل تحت ستم ،راه رسیدن به رهائی را هموار سازید آزادی گرفتنی است ، وشما لایق آن میباشید .

پیش به سوی اتحاد ملل تحت ستم جهت رهائی از رژیم اشغالگر!
زنده باد مبارزات ملل تحت ستم بر علیه رژیم نژاد پرست!

اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی

 

علي بوعذار

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا