الاحوازجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

موج بزرگ گرانی در راه است: نرخ تورم اردیبهشت بە ٤١ درصد رسید

طبق گزارش مرکز آمار ایران اشغالگر، میانگین نرخ تورم برای خانوارها بە ٤١ درصد رسیدە است.

در آمار منتشر شدە، تورم نقطەای گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه، ٦١.٦ ثبت شدە و میانگین تورم دومین ماه سال جاری نسبت بە اسفندماه ٩٩، افزایش ٤.٧ درصدی نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠.٥ درصد و ٤٣.٢ درصد اعلام شد که برای خانوارهای شهری ١.٩ درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٦ درصد افزایش نسبت به ماه قبل داشته است.
بر اساس این آمار تورم نقطەای اردیبهشت ٤٦.٩ بە ثبت رسیدە و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” بە ٦١.١ درصد و گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” بە ٤٠.٣ درصد رسیده است.

در همین ماه، تورم نقطه‌ای برای فقیرترین دهک ٥٠.٣ درصد اعلام شدە کە بە گفتە برخی از صاحب نظران این رقم با میانگین تورم جغرافیای سیاسی موسوم به ایران در دوران جنگ جهانی دوم برابری می‌کند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا