تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / مدیریت نالایق سران فاسد نظام باعث تلف شدن هزاران ماهی در پارک ملی دز شد

مدیریت نالایق سران فاسد نظام باعث تلف شدن هزاران ماهی در پارک ملی دز شد

رئیس پارک ملی دز با تایید این خبر ماهیان تلف شده را حدود ۴ هزار قطعه برآورد کرده و گفته؛ «احتمال می‌رود تلف شدن آبزیان به علت پساب خروجی کارخانه های قند خاورمیانه، سبع اتلال(قوماط) و کاغذ پارس باشد»

او گفته شکایتی از سوی اداره پارک ملی دز به دادگاه سوس (در احواز اشغالی) در حال تنظیم است، چراکه به نظر می‌رسد پساب خروجی کارخانه‌ها بر دبی رودخانه دز غلبه کرده و منجر به مرگ آبزیان شده است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply