الاحواز

ادامه بازداشتها در در جغرافیای احواز اشغالی

عبدالرضا سلیمانی فرزند یابر متاهل از اهالى منطقه المحمره جدید شهر المحمره احواز اشغالی در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران توسط نيروهاى اطلاعات نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران بازداشت شده است.

 

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
29/07/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا