تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کشور احواز اشغالی: بندر معشور درد و رنج مردم آن

کشور احواز اشغالی: بندر معشور درد و رنج مردم آن

این مردم بر دریایی از نفت و گاز نشسته‌اند. در کنار شرکت‌های بزرگ غارتگر ایرانی، در کنار پادگانهای نظامی که برای سرکوب اعتراضات آنها بر خاک اشغال شده کشور احواز تأسیس شده‌اند.

خانه هایش آب ندارند،‌ جوانانش بیکار و دردمند،‌ برق نیست، جاده آسفالت نشد. خیابانها خاکی اند و آینده شان تاریک.
اشغالگران ایرانی، این غارتگران رذل دزد، تمام ثروتهای این مردم و ملت را به یغما میبرند.. شرکتهایشان که مصداق بارز مراکز دزدی و چپاول هستند، دستور دارند هیچ یک جوانان بومی این سرزمین طلایی را به استخدام درنیاورند.

اما برای رهایی از یوغ استعمارگری و چپاول این ستمگران شیطانی باید به نبرد ادامه داد. باید از هر وسیله ای برای رهایی استفاده کرد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply

Share This