الاحوازب: ملل تحت ستمجبههجهانحقوق بشردیدگاه‌هاعکس و تعليقملل تحت ستمکمیسیون زنانگزارش ها

هدف شيطانى اشغالگران براى مهاجرت مردم احواز ادامه دارد اما…

پس از اینکه رژیم اشغالگر ایرانی دریچه سدهای بزرگ ،که پشت آن آبهای بسیار فراوان جمع شده به بهانه حجم زیاد آن و بدون دادن هرگونه اخطار قبلی به ساکنین آن مناطق اين آبها را رها کردند و اکثر زمینهای کشاورزان احوازیان و محصولات آنها را از بین بردند. در این فکر بودند که مردم این منطقه خانه و کاشانه وزمینهای آباء واجدادی خود را ترک کنند.لیکن بهت زده به اتحاد و کمک همنوعان خود در مناطق سیل زده مواجه شده اند.واین مردم در شرایط بحرانی و سخت یار و یاور همدیگر هستند. رژیم اشغالگر و فاسد ایرانی در قضیه کمک رسانی نیز هيچ عملکردی از خود نشان نداد. با این قصد و نیت که مردم زمینهای خود را رها سازند و آواره و سرگردان بماننند. این جابجایی سیاسی و شیطانی به دلیل وفاداری مردم به مناطق زندگی خود محقق نشد و تلاش آنها برای انتقال (تهجیر) از این سرزمین با شکست مواجه شد.
به این علت که مردم این مرز و بوم مثل یک جسد و روح عمل کردند و پیروز این مبارزه شدند.
جمع آوری آبها فراوان پشت سدها وانتقال آنها به استانهای فارس نشین و خشکسالی های مقصود  و سیل ساختگی در زمستان فقط جهت مهاجرت دادن این مردم از دیار آباء واجدادی و به غارت بردن نفت از این سرزمین هدف شیطانی آنهاست ولی پیام ما به این رژیم دیکتاتور اشغالكر اینست که پروژهای تروریستی و تخریبی تو مانع رسیدن ما به کشوری آزاد و مستقل نمیشود و فروپاشی و سرنگونی تو نزدیک است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
کریم احمدی نسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا