بیانه هاکمیسیون زنان

اطلاعيه اتحادیه زنان احواز
هشت مارس روز جهاني زن بر زنان احواز و ملل تحت اشغال ايران مبارك باد

هشت مارس روز جهاني زن بر زنان احواز و ملل تحت اشغال ايران مبارك باد

هشت مارس سنمبل مبارزه زنان جهان برای برابری، ازادی و تساوی حقوق شهروندی به بیش از یک قرن پیش بازميگردد.
مبارزات زنان در امریکا اورپا با گذر بيش از يك قرن به منظور تحقق مساوت و برابری با فراز و نشیبهای زیادی تحقق پیدا کرد .

از ان زمان تا کنون زنان جهان گامهای وسیعی در رسیدن به حقوق انسانی خود برداشته و در بسیاری از کشورهای جهان امروزه هیچ تفاوتی در حقوق بین شهروندان بر اساس جنسیت وجود ندارد. ازادی و کسب حقوق برابر میان زنان و مردان در جوامع مختلف بشری باعث ریشه دار شدن ازادی ؛ دمکراسی و احترام عمیق به حقوق بشر وتولد سیستمهای حکومتی انسان محور گردید. اما تا کنون در جهان نظامها و حکومتهايی وجود دارند که از ازادی و برابری زنان با مردان وحشت دارند . چرا که ازادی این قشر جامعه در نهایت به تغییر کل سیستم دیکتاتور پرور واستبدادی انان منجر میشود در نتیجه این حکومتها که نمونه بارز آن دولت اشغال گر و ضد زن وضد بشر ایران است در برابر ازادی زنان و برابری حقوقی میان زن و مرد مقاومت میکنند. این مقاومت نه تنها باعث ظلم و ستم علیه زنان شده کلیه پروسه رشد طبیعی دمکراسی را نیز معطل کرده است .
همرزمان
فرزندان ملل تحت اشغال ایران
همینک که زنان دلیر ملل تحت اشغال ایران دوش بدوش مردان و در صف مقدم مبارزات رهايی بخش ملل تحت اشغال برای ازادی ؛ حق تعیین سرنوشت و سرنگونی این رژیم خون اشام پرچمدار شده و با انقلابی بنام ژن ژیان ازادی در ادامه مبارزه ملل براي ازادی و استقلال مبارزه میکنند . وقت ان رسیده که با اتحاد و همبستگی بیشتر میان ملل تحت ستم و تمامی ازادیخواهان ریشه این رژیم ضد بشری را از ریشه کنده ؛ برابری ؛ دمکراسی و حق تعیین سرنوشت شهروندان و ملل تحت ستم و اشغال شده ایران را پایه گذاری کنیم تا بتوان زندگی بهتر و اینده ای بهتر برای همه ساخت.
اتحادیه زنان احواز
هشت مارس 2023

المجلس_الوطني_لقوى_الثورة_الاحوازية

الجبهة_الديمقراطية_الشعبية_الاحوازية

ADPF

٨_مارس

اتحاد_المراءة_الاحوازية

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا