دیدگاه‌ها

چریک و نبردهای چریکی

یک چریک چگونه باید زندگی کند؟

چریک شهر باید در میان سایر مردم زندگی کند بدون آنکه در هیچ موردی از دیگران متمایز باشد. طرز لباس پوشیدن او باید کاملا حساب شده باشد. لباس غیرعادی و مطابق مد روز در یک‌ محله فقیرنشین و یا کارگرنشین کاملا جلب توجه میکند. بهمین ترتیب از شمال تا جنوب شهر، رسوم فرق کرده و باید به آنها توجه داشت.
همچنین با انجام یک کار عادی باید امرار معاش کرد. چنانچه شخص چریک به هر نحو تحت پیگرد بوده یا برای نیروهای اشغالگر شناخته شده باشد، چاره‌ای ندارد جز آنکه باید مخفی شود و زندگی مخفیانه خود را آغاز نماید. در هر شرایطی چریک‌ نباید از فعالیتهای خود برای دیگران سخن بگوید. پلیس فقط به سازمانی که چریک‌ عضو آنست می‌اندیشد. بنابراین چریک باید از نقل و انتقالات نیروهای انتظامی اشغالگران حدالامکان مطلع باشد. باید بخوبی سوال و جواب نموده و به منطقه عملیاتی خود آشنا شود.

اگر رزمنده مسلح باشد احتمالا نمی‌تواند بطور عادی کار خود را برای مدت طولانی ادامه دهد. پس از قطع کار و راه معاش، چریک باید به مصادره اموال اشغالگران(بغیر از مردم عادی) بپردازد. در واقع برای چریک، ادامه زندگی و‌ امرار معاش بدون مصادره اموال اشغالگران نظامی و سیاسی امکانپذیر نیست. مصادره اموال سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و نظامیان عالی رتبه رژیم اشغالگر و مزدوران خودفروخته یکی از الزامات ضروری عملیات چریکی است. به این نکته باید توجه داشت که پس از مصادره اموال و نابودی یک خائن، چریکها باید به بازماندگان خانواده آن خائن کمک مالی بعنوان امرار معاش آنها کنند. این یکی از ویژگیهای بارز و مثبت یک‌ چریک انقلابی است که او را از اشغالگران و گروههای سارق متمایز میسازد.

مبارزه مسلحانه چریک‌ها اساسأ متوجه دو هدف عمده است:
۱- قلع و قمع و نابودی بیرحمانه افسران جزء تا ارشد نظامی و کلیه نیروهای مسلح دشمن.
۲- مصادرهٔ سلاحها و سایر اموال متعلق به رژیم اشغالگر، سرمایه‌داران عمده، صاحبان صنایع مختلف، قضات ظالم، بازاریان بزرگ، فرمانداران، زمین‌داران و بازرگانان بزرگ و از این قبیل افراد که یقیناً در خدمت تام و تمام دولت اشغالگر هستند.

برای تامین معاش فردی چریکهای شهر، عملیات مصادره جزئی باید انجام شوند.(مصادره اموال سرمایه‌داران خرد، افسران زیردست مقام ارشد و…) ولی وجوه حاصل از عملیات بزرگتر باید صرف خدمت رسانی به افراد فقیر و بی سرپرست و نیازمندان جامعه و بخشی نیز برای چریکها قرار بگیرند.

قطعاً این دو هدف عمده، هدف‌های دیگر را نفی نمی‌کنند. یعنی اهداف درجه دوم را که فوق العاده مهم هم هستند نیز باید با دقت بسیار و به جِد دنبال کنید. ویژگی جنگ چریکی، خلع ید از طبقات بالای جامعه است. طبقاتی که با کمک رانت و حمایت سیاسی قضایی و نظامی دولت اشغالگرشان، توانسته‌اند با غارت منابع ملت تحت اسارت خود، ثروت‌های عظیم آن ملت را بنام خود بزنند.

چریک باید تمام اشغالگران را آماج حملات چریکی خود قرار دهد. البته نباید به مردم عادی صدمه زد.

وجوه حاصل از حمله به بانکها و صاحبان شرکتها و کارخانجاتی که با غارت منابع سرزمین تحت اشغال، اساسا در خدمت اشغالگران هستند، باید برای شروع و سپس تکمیل دوره‌های آموزشی چریکی همچنین به خرید، ساخت و حمل و انتقال سلاح و مهمات به مناطق روستایی و شهرهای دیگر و نیز به حمایت و پشتیبانی روزمره از سایر چریکها، سازماندهی به شبکه امنیتی چریکها و انقلاب، خصوصا به آن دسته از افرادی که از طریق عملیات مسلحانه چریکی به زندانها از زندان آزاد شده‌اند، زخمیها و نیز افرادی که تحت تعقیب پلیس و دستگاههای اطلاعاتی هستند، اختصاص یابند.
قهر انقلاب چریکی، کسانی را مورد آماج نابودی قرار میدهد که به ظلم و غارت ملتها مشغولند.
گردانندگان رژیم، سرسپردگان، نوکران و خائنین به ملت، جاسوسان، نظامیان خادم اشغالگر، تنها با خون خود می‌توانند تاوان اعمال کثیف و ستمگریها و جنایاتی را که علیه خلق ما کردند، پس بدهند.

اعمال قهرآمیز چریک‌ها باید بسیار متنوع و در مناطق و نواحی مختلف انجام شوند. از قبیل اعدام انقلابی، تیرباران خائنین و افسران عالیرتبه و دون‌رتبه، مصادره از بانکها، تخریب ساختمانهای دولتی و پل ها، جاده‌ها، ریل های آهن، مصادره سلاح و مهمات و سایر تجهیزات، تهاجم به زندانهای رژیم و پادگان‌ها و هر آنچه که در تیررس چریک‌ و‌ متعلق به رژیم اشغالگر باشد. حتی تغییر نام تابلوهای محلات، شهرها، روستاها و جاده‌ها به نام اصلی آنها باید مدنظر باشد.
چریک وقتی شروع به اعدام انقلابی جاسوسان و سایر عوامل رژیم اشغالگر کند، به معنای آن است که وارد فاز جنگ انقلابی شده است و منبعد خشونت بیرحمانه و قهر انقلابی او اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اینگونه باید ضرب شست خود را به اشغالگران بیگانه نشان دهید. اگر جدیت و اراده شما را ببینند کم کم عقب نشینی های آنان شروع خواهد شد.

بنابراین چریک مصمم شهر باید تمام همّ و غمّ خود را بر قلع و قمع کامل سران سرکوبگر و سیستم نظامی، قضایی، سیاسی و مصادره اموال و خلع ید از تمام کسانی‌که کاری جز استثمار و غارت و ظلم علیه خلق مظلوم ندارند، متمرکز کند.

بنابراین چریک مصمم شهر باید تمام هم و غم خود را بر قلع و قمع کامل سران سرکوبگر و مصادره اموال و خلع ید از کسانی‌که کاری جز استثمار و ظلم علیه خلق مظلوم ندارند

ابوعمر
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://ALAHWAZ.COM
http://t.me/adpf25

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا