الاحواز

خسارت کشاورزان احوازی براثر سرما

باتوجه به افزایش دمای سرد و شدت سرما و یخبندان در چند روز گذشته در كشور الاحواز اشغالی خسارت هنگفتی به محصولات اراضی کشاورزی وباغات صیفی جات کشاورزان احوازی واردشده است.

درضمن باتوجه به گرانی هزینه های کشت و وضعيت أسفبار معیشتی به موجب سیاستهای رژیم فاشیسم و انعکاس دادن تحریمهای اقتصادی رژیم اشغالگر ، برنامه ریزی شده علیه ملت احواز این خسارت باغات ناشی از سرما میتواند بارسنگینی بردوش کشاورزان احوازی باشد..


کمیته سازماندهی جبهه دمکراتیک مردمی احواز۱۲.۲.۲۰۲۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا