Home / گزارش ها / الاحواز / زیرپا نهادن حرمت مسجد توسط اشغالگران ایرانی

زیرپا نهادن حرمت مسجد توسط اشغالگران ایرانی

جدیدا تصاویری به مرکز رسانه‌ای الاحوازیه رسیده‌اند که گویای برگزاری یک ضیافت شام در مسجدی در شهر “قنیطره”(با نام جعلی دزفول)از توابع دولت الاحواز اشغالی است.

در این ویدئو در میان خشم شهروندان عرب الاحواز اشغالی یک دستگاه خودرو از میان جمعیت خشمگین وارد این مسجد میشود.

این منابع گزارش دادند كه یكی از نامزدهای انتخاباتی اشغالگران ایرانی با برگزاری دعوت شام برای شهروندان با هدف جمع آوری آراء خود از این طریق که روش حیله گرانهٔ مورد استفاده در انتخابات اشغالگران است، اتومبیل وی وارد جمعیت شد اما با خشم و اعتراض شدید مردم مواجه گردید.

شایان ذکر است که اشغالگران ایرانی و مأمورین آنها که خود را نامزد انتخابات (اشغالگران منفور فارس) قلمداد میکنند، نسبت به هیچ امری حرمتی قائل نیستند و تمامی وعده‌های آنان پوچ و دروغین بوده و حق شرعی و قانونی هیچ شهروندی را محترم نمیشمارند و سهم شهروندان پس از پایان این خیمه شب بازی که آنرا “انتخابات” نامیده‌اند، دستگیری های زنجیره ای و حبس‌های بدون دلیل و ادلهٔ قانونی است.

مشارکت در انتخابات اشغالگران… هرگز

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم: فواد فرج پور
17 فوریه 2020
WWW.ADPF.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=nkzAElS0fYE

About Admin

Leave a Reply

Share This