تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض و درگيرى  مردم شهر محمره احواز اشغالى با نيروهاى  رژیم اشغالگر ایران

اعتراض و درگيرى  مردم شهر محمره احواز اشغالى با نيروهاى  رژیم اشغالگر ایران

اعتراض و درگيرى  ۱ مارس ۲۰۲۰ مردم شهر محمره احواز اشغالى با نيروهاى  رژیم اشغالگر ایران به دليل بالا آمدن دود تفاله يا کلینکر،ماده اولیه تولید سیمان و آلوده كردن هواى شهر..اين تجمع و اعتراض در بندر اين شهر بود
۲ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This