Home / گزارش ها / الاحواز / جزیره قیس الاحواز اشغالى امروز، چهارشنبه همه راههاى هوایی و دریایی آن بسته شد

جزیره قیس الاحواز اشغالى امروز، چهارشنبه همه راههاى هوایی و دریایی آن بسته شد

جزیره قیس الاحواز اشغالى امروز، چهارشنبه همه راههاى هوایی و دریایی آن بسته شد ، پس از آنکه تعداد موارد تایید شده از ویروس جدید کرونا به ٢٨ مورد افزایش یافت!
برای مقابله با گسترش ویروس تا اطلاع ثانوی بسته ميباشد.
١۹ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply