Home / گزارش ها / جهان / هیچ تحریمی برای هیچ دوره زمانی تعلیق و برداشته نخواهد شد.

هیچ تحریمی برای هیچ دوره زمانی تعلیق و برداشته نخواهد شد.

رویترز: پیام واضحی از واشنگتن به تهران داده شد، تحریم ها به هیچ عنوان برداشته نمیشود حتی بخاطر کرونا.
۲۵ مارس ۲۰۲۰

أمير الأحوازي
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply